Śląsk

DUCATUS ¦ BRESLA:¦NUS ¦ sive ¦ WRATIS:¦LAVIEN:¦SIS.

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)

Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

Vechner Georg (Jerzy) (1590-1647) Oxford 1680-1683

00302-11488-a-ico00302-11488-b-ico

 

Skala 1:235000, skala przybliżona; Pędziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

The English Atlas...

Przeróbka mapy księstwa wrocławskiego zamieszczona w atlasie The English Atlas... opracowanym i wydanym przez M. Pitta i S. Swarta w Oxfordzie. W metryce mapy obok J. Scultetusa znalazło się również nazwisko doktora teologii J. Vechnera z Kożuchowa. Na SE karton z planem Wrocławia w skali około 1:10000 i formacie 126x195: BRESLAW ¦ totus ¦ SILESIÆ ¦ METROPOLIS. Na S tekst: "Sumptibus Janssonio - Waesbergiorum, ¦ Mosis Pitt et Stephani Swart: ", legenda: "Notularum Explicatio", "Vrbs.", "Oppidum.", "Pagus cum templo.", "Pagus.", "Molendinum.", "Arx.". Na NW kartusz z ozdobnym herbem Księstwa Wrocławskiego, na N winieta z tekstem: "To the right Honourable ¦ SR GEORGE CARTWRIGHT Bar ¦ Vice Chamberline of the Kings:hou: ¦ sehould. This Map is humbly, ¦ Dedicato", pod podziałką tekst: "Joh. Vanden Auelle Jnv Et3 fecit", w herbie zdobiącym winietę słowa: "LOYAL DEVOIR". Na NE między ramkami numer strony: "XXIIX". Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: "Wrocław".

Znak wodny:  PK

Osiedla:  kółka, sygnatura, plany

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  stereograficzne

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 5', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 399x491, p: 403x495, a: 498x597

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00302-11488