Śląsk

DVCATVS ¦ SLESIÆ ¦ GLOGANI ¦ Vera Delineatio

Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)

Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)

Scultetus (Sprotta) Jonasz (1603-1664)

Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.) Oxford 1680-1683

00690-05100-a-ico00690-05100-b-ico

  

Skala 1:275000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia".

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

The English Atlas

Przeróbka mapy Księstwa Głogowskiego Jana Janssoniusa opartej na mapie śląskiego kartografa J. Scultetusa wykonana przez jego zięcia Jana Janssoniusa - Waesbergera i opublikowana w atlasie: The English Atlas wydawanym w Oxfordzie przez S. Swarta i M. Pitta. Na NW między ramkami numer strony: "XXVI". Oznaczone strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Pod kartuszem tytułowym legenda osiedli 7-stopniowa, winnice, huty, jeziora.

Znak wodny:  PK

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  7-st sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Siatka:  geograficzna

Odwzorowanie:  stereograficzne

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i W co 5' i na N i S, co 10', oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'.

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 508x400, p: 511x405, a: 529x613

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00690-05100