Śląsk

DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ SCHWIDNICENSIS ¦ Auctore Friderico Kuh-novio ¦ Bolcol: lucano Silesio.

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Bartsch Johann Godfried (XVII w.)

Kuhn (Kuhnovio, Kühnovio) Fredrich (+1675) Amsterdam 1662-1665

00704-05114-a-ico00704-05114-b-ico

  

Skala 1:207000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica Communia"

Miedzioryt kolorowany złocony, mapa ogólnogeograficzne.

Atlas Maior sive Cosmographiae Blaviana. Vol. I-XII. Amstelodami 1662-1665 Joh. Blaeu.

Przeróbka mapy Księstwa Świdnickiego wykonanej przez śląskiego kartografa F. Kuhna i zamieszczona w Cosmographiae Blaviana J. Blaeu'a. Mapa rytowana prawdopodobnie przez J. G. Bartschaswidnickiego rytownika i wydawcę. Wielki atlas Blaeu'a obejmuje 11 tomów i uchodzi za jedno z najznakomitszych dzieł kartograficznych na przestrzeni wieków. Na NE w treści kartusz z przywilejem: "Illustri, et Generoso Domino, ¦ D. OTTONI, Lib: Baroni à Nostitz in Rockhitnitz, ¦ Seifersdorff, Herzogswaldaw, Lobris. Prefen, Mangschütz et Neuendorff, ¦ Sacr. Cæs. Maja. à Consiliis, et Capitaneo Swidnicensis et Iaurani Ducatuum: ¦ ut et ¦ Plurimum Reverendis Præsulibus, Illustrißimis Generosis Comitibus et ¦ L. L. Baronibus, Nobilibus, Strenuis, Equestris Ord. D. D. Provincialibus univer-¦sis Ducatus Swidnicensis, Dominis suis gratiosißimis, ¦ Delineationem hanc Ducat. Laurani humillime D. D. Fridericus Kühn.", na SE w treści 7-stopniowa legenda miejscowości: "Notularum Explicatio", na NW w treści przy kartuszu tytułowym dwa herby Śląska. Na odwrocie na E tekst: "DE SILESIA.", numer strony: "67",ołówkiem: "Śląsk ¦ Ł12", na EE ręcznie: "odnowiciel" odnosi się do wzmianki w tekście o Królu Polskim Kazimierzu, na SE pod tekstem: "Cc", ołówkiem: "Kühn-Hondius ¦ 1633 ¦ No/73". Na W tekst: "DESCRIPTION", wykaz książąt świdnickich

Rzeźba:  kopczyki zróżnicowane

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Osiedla:  sygnatura 7-stopniowa, kółka

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, prowincje, 3-st osiedla

Współrzędne geograficzne:   opisane między ramkami na E i na, W co 5' oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 423x534, p: 427x536, a: 530x640

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00704-05114