Śląsk

DUCATUS ¦ SILESIÆ ¦ IAVRANI ¦ DELINEATIO ¦ Auctore Friderico Kuh-novio ¦ Bolcol: Siles.

Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)

Bartsch Johann Godfried (XVII w.)

Kuhn (Kuhnovio, Kühnovio) Fredrich (+1675) Amsterdam 1662-1665

00707-05117-a-ico00707-05117-b-ico

 

Skala 1:207000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliarium Germanicorum communium"

Miedzioryt kolorowany, mapa gospodarcza.

Grooten Atlas Cosmographiae Blavianae... Jean Blaeu. Vol. I-XII. Amsterdam 1662-1665 Joh. Blaeu.

Przeróbka mapy Księstwa Jaworskiego wykonanej przez śląskiego kartografa F. Kuhna i zamieszczona w Cosmographiae Blaviana J. Blaeu'a. Mapa rytowana prawdopodobnie przez J. G. Bartscha, świdnickiego rytownika i wydawcę. Wielki atlas Blaeu'a obejmuje 11 tomów i uchodzi za jedno z najznakomitszych dzieł kartograficznych na przestrzeni wieków. Na E w treści kartusz z przywilejem: "Illustri, et Generoso Dno, ¦ D. OTTONI, ¦ Lib: Baroni à Nostitz in Rockhitnitz, ¦ Seifersdorff, Herzogswaldaw, Lobris, ¦ Prefen, Mangschütz et Neuendorff, ¦ Sacr. Cæs. Maja. à Consiliis, et Capitaneo ¦ Swidnicensis et Iaurani Ducatuum: ¦ ut et ¦ Plurimum Reverendis Præsulibus, ¦ Illustrißimis Generosis Comitibus et ¦ L. L. Baronibus, Nobilibus, Strenuis, Eques-¦tris Ord. D. D. Provincialibus universis ¦ Ducatus Iaurani, Dominis ¦ suis gratiosißimis, ¦ Delineationem hanc Ducat. Laurani humillime D. D. ¦ Fridericus Kühn.", opisane strony świata: Septentrio., Meridies., Oriens., Occidens, na W w treści 8-stopniowa legenda miejscowości i 7-stopniowa legenda rozmieszczenia przemysłu górniczego i hutniczego: "Notularum Explicatio", na NE w treści herb księstwa jaworskiego, na NW w treści herb Śląska. Na odwrocie na E tekst: "t' HARTOGHDOM ¦ JAUWER.", Numer strony: "35,b", na SE pod tekstem: "Kk2", na W tekst: "t' HARTOGHDOM JAUWER.", Pod tekstem: "GLO-".

Znak wodny:  atlas

Rzeźba:  kopczyki zróżnicowane

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Osiedla:  sygn. 8-stopniowa, kółka

Nazewnictwo:  hydrografia, księstwa, prowincje, 3-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami na E i na, W co 5' oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej, co 1'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 422x530, p: 425x534, a: 515x618

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00707-05117