Litwa, Dniepr

Mapa Dniepru

(Lectori S. ... )

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)

Hessel (Gerritsz) Gerard (1581-1632)

Makowski Tomasz (1575-1630)

Radziwiłł Mikołaj Krzysztof (Sierotka) (1549-1616)Amsterdam 1613-1635

00654-05064-a-ico00654-05064-b-ico

     

Skala 1:300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala milliarium ad hunc tractum Boristenic pertines."

Miedzioryt czarno-biały, mapa wodna

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris, continens tabulas geographicas diversarum Orbis regionum, nunc primum editus cum descriptionibus, Amsterdami apud Guilielmum Blaeuw, Anno MDCXXXI Novus Atlas...

Mapa powstała jako uzupełnienie słynnej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego wykonanej przez Tomasza Makowskiego sztycharza krakowskiego z inicjatywy Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła. Mapa składa się z dwóch części treści i kartusza opisującego treść mapy (na S), wyrytowanych na jednej płycie. W treści liczne teksty informacyjno-historyczne, dwa z nich w kartuszach: "DE KOZACYS...", "PROGI vel. POROHI...", trzy legendy: na NE nazwy dolnych porohów, w centrum legenda miast, na S nazwy górnych porohów. Na NE ołówkiem: "1750". Tytuł obcięty.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygn. obrazkowa 4-st, obozy tatarskie, odróżnione miejscowości muzułmańskie (półksiężyc) i chrześcijańskie (krzyż)

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla, porohy

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: ?x322, p: ?x328(S), ?x328(N), a: 282x425(S), 393x422(N), mapa sklejona z dwóch arkuszy.

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00654-05064